Όροι χρήσης

Εισαγωγή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα cube.com.gr πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου παρέχει τις υπηρεσίες του σε κάθε χρήστη που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του καταστήματος (είτε σαν επισκέπτης ή και χρήστης ή πελάτης). Θεωρείται ότι ο κάθε χρήστης συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αυτόματα των ακόλουθων όρων χρήσης που εδώ διατυπώνονται χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε με δική του ευθύνη οφείλει να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου και από κάθε συναλλαγή του καταστήματος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους.

Γενικοί όροι

Το ηλεκτρονικό κατάστημα cube.com.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγής, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, υποχρεούται δε να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσω των σελίδων του καταστήματος.

Παρεχόμενες πληροφορίες και περιγραφές προϊόντων

Το κατάστημα cube.com.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αναφέρονται στις σελίδες του σε ότι αφορά την ταυτότητά του όσο και στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές συναλλαγές που παρέχονται μέσω του καταστήματος. Το cube.com.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό ακριβές ως προς την περιγραφή των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Παρ’ όλα αυτά το cube.com.gr δεν είναι υπεύθυνο σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ανακριβή ή μη ενημερωμένα, λόγω τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή προέκυψαν ακούσια. Το κατάστημα στα πλαίσια καλής πίστης δικαιούται να προβεί στη διόρθωση των ηλεκτρονικών δεδομένων που προέκυψαν από σφάλμα ή παραδρομή οποτεδήποτε γίνει αντιληπτή η ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα cube.com.gr παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, αρχεία, φωτογραφίες, ονόματα), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του «όπως ακριβώς έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα». Το κατάστημα στα πλαίσια των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω αυτού δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκύψει από ακύρωση, μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελιών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώσει έγκαιρα τους πελάτες για τη μη διαθεσιμότητά τους οπότε και στην περίπτωση αυτή δε φέρει καμιά περαιτέρω ευθύνη. Επίσης, επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα cube.com.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσης για οποιαδήποτε ζημιά (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , διαζευκτικά ή / και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που ίσως υποστεί επισκέπτης ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή / και σε αδυναμία παροχής πληροφοριών ή και υπηρεσιών ή/ και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή / και πληροφορίες ή/ και προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος cube.com.gr συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, εικόνων, σχεδίων, κειμένων, φωτογραφιών, ψηφιακών αρχείων, λογισμικού, οπτικοακουστικού υλικού, παρεχομένων υπηρεσιών κλπ., εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, συνεργατών και προμηθευτών), για τα οποία το κατάστημα έχει λάβει άδεια χρήσης αποκλειστικά για τις δικές του ανάγκες και για τη λειτουργία του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, επανέκδοση, αναπαραγωγή, μεταποίηση, φόρτωση, ανακοίνωση, μεταπώληση υλικού με βάση το περιεχόμενο αυτό.

Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες/πελάτες της ιστοσελίδας www.cube.com.gr συμφωνούν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Αφοί Παπαπαναγιώτου Ο.Ε. για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, παρά μόνο όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Άδεια χρήσης και πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Η Αφοί Παπαπαναγιώτου Ο.Ε. υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, παρέχει στους πελάτες της προσωπική, αμεταβίβαστη, περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος cube.com.gr, για την τοποθέτηση παραγγελιών και την επικοινωνία με την εταιρία. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την Αφοί Παπαπαναγιώτου Ο.Ε..

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H Αφοί Παπαπαναγιώτου Ο.Ε., δημιούργησε την ιστοσελίδα www.cube.com.gr απλή και φιλική στη χρήση της με μοναδικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/πελατών της.

Το cube.com.gr αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειά σας. Εφαρμόζει διαδικασίες οι οποίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε αλλαγή, απώλεια, μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, κακή χρήση ή καταστροφή. Χρησιμοποιεί σύστημα ασφάλειας σε απευθείας σύνδεση SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από την Lets Encrypt

Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και τη διασφάλιση επικοινωνίας μαζί σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς (σύμφωνα με το GDPR).

Αν είστε φυσικό πρόσωπο που επιθυμείτε έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης, τα απαιτούμενα στοιχεία που θα σας ζητηθούν να συμπληρώσετε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι: το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Σε περίπτωση παραγγελίας που απαιτείται έκδοση Τιμολογίου, θα σας ζητηθούν να συμπληρώσετε: την επωνυμία της επιχείρησης (ή το ονοματεπώνυμό σας αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση), τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), τη δημόσια οικονομική υπηρεσία που υπάγεται η επιχείρηση (Δ.Ο.Υ.), τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης, την επαγγελματική δραστηριότητα της επιχείρησης,  τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων (αν αυτή διαφέρει από την διεύθυνση της έδρας), τον αριθμό τηλεφώνου σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό αποκλειστικά και μόνο τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του νόμου σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το κατάστημα για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σε καμία άλλη περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα cube.com.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νόμιμης οδού. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μπορούν να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.cube.com.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την επιλογή, τη προώθηση, την υποστήριξη του προσφερόμενου περιεχομένου και τη διευκόλυνση των συναλλαγών με την εταιρεία, για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος πελάτης της.

Το κατάστημα δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιοδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών του (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, τραπεζικών λογαριασμών κτλ) τα οποία παραμένουν αυστηρά απόρρητα.

Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την εταιρεία και θα διατηρούνται στο αρχείο της για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, (π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτημάτων, παραγγελιών).

Χρήστης, πελάτης ή αποδέκτης των υπηρεσιών του cube.com.gr, ο οποίος δεν επιθυμεί την συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων ή δεδομένων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν υποχρεούται να τα υποβάλλει στην Εταιρεία.

Χρήστης της ιστοσελίδας ή αποδέκτης των υπηρεσιών του cube.com.gr που συγκατατίθεται στην προαναφερόμενη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων ή δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα απόσυρσης της εν λόγω συγκατάθεσης, καθώς και το δικαίωμα ενημέρωσης ή προβολής αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων και στοιχείων του.

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν απαιτείται η τήρηση κάποιας ιδιαίτερης διαδικασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποστείλετε ένα γράμμα στην Αφοί Παπαπαναγιώτου Ο.Ε. (Χαριλάου Τρικούπη 9, 63100, Πολύγυρος) ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση: info@cube.com.gr

Οι χρήστες/πελάτες του cube.com.gr, που έχουν λογαριασμό μπορούν να συνδεθούν και να επεξεργαστούν τυχόν προσωπικά τους δεδομένα, στην ενότητα "Ο λογαριασμός μου" σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτή η ενότητα επιτρέπει την παρακολούθηση του ιστορικού παραγγελιών, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, των διευθύνσεων και περαιτέρω πληροφοριών από τον χρήστη/πελάτη καθώς και τη διαγραφή των δεδομένων του λογαριασμού σύμφωνα με το GDPR.

Το cube.com.gr ΔΕΝ συλλέγει ούτε ασχολείται με την συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Αν γίνει αντιληπτό ότι προσωπικά δεδομένα ανηλίκων έχουν κοινοποιηθεί στο cube.com.gr, χωρίς τη συγκατάθεση/συναίνεση των γονέων ή άλλου νόμιμου κηδεμόνα των παιδιών, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια τα δεδομένα αυτά να διαγραφούν χωρίς καθυστέρηση.

Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων και το cube.com.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν χρήση της ιστοσελίδας του από ανηλίκους εν αγνοία των γονέων τους. Οι γονείς οφείλουν να είναι ενήμεροι ότι τυχόν λοιπές πληροφορίες ή στοιχεία που παρέχονται οικειοθελώς από ανήλικους (ή άλλους) στο πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν πρέπει να λαμβάνονται από ανήλικους. Στις περιπτώσεις αυτές, το cube.com.gr, ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά και προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, ιδίως δε αναφορικά με την υποβολή στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω αυτού.

Σε κάθε περίπτωση το cube.com.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Cookies

Το cube.com.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση του χρήστη , αλλά και τη λειτουργία υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από την ιστοσελίδα διαγράφονται αυτόματα. Αν ο χρήστης δεν αποδέχεται τη χρήση των cookies από την Αφοί Παπαπαναγιώτου Ο.Ε. μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies στον browser μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειάς του).

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι χρήστες/πελάτες της ιστοσελίδας www.cube.com.gr συμφωνούν ότι οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες . Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου www.cube.com.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος cube.com.gr ή με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού, θα επιλύεται στα αρμόδια Δικαστήρια Πολυγύρου.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το cube.com.gr αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειά σας. Εφαρμόζει διαδικασίες οι οποίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε αλλαγή, απώλεια, μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, κακή χρήση ή καταστροφή. Χρησιμοποιεί πρωτόκολλο SSL , με κρυπτογράφηση 128bit, για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές που στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται με το σύστημα ασφαλείας της Alpha Bank.

Επιστροφές και Ακυρώσεις

Ακυρώσεις παραγγελιών

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο όταν μας στείλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μέχρι το τέλος της ημέρας της παραγγελίας με τα στοιχεία και τον αριθμό παραγγελίας σας και εμείς θα προχωρήσουμε στη διαδικασία ακύρωσή της.

Καθυστέρηση παραγγελίας Η παραγγελία σας μπορεί να καθυστερήσει για τους έναν από τους παρακάτω λόγους:

1.Το προϊόν μπορεί να καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Υπάρχει περίπτωση προϊόντων των οποίων η παραγγελία μπορεί να «καθυστερήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά τους, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμα στις αποθήκες μας στον αναμενόμενο χρόνο. Σε τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της παραγγελίας ή αν θέλετε να σας προτείνουμε εναλλακτικά κάποιο άλλο προϊόν.

2.Το προϊόν που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμο ή καταργήθηκε. Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις που ο προμηθευτής ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι καταργεί κάποιο προϊόν. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας δώσουμε εναλλακτική λύση.

3.Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του).

4.Σε περιόδους απεργιών ή ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που μπορεί να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.

Επιστροφές προϊόντων

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών σε κάθε περίπτωση στην οποία με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Αφοί Παπαπαναγιώτου Ο.Ε. , τα χαρακτηριστικά του προϊόντος διαφέρουν σε σχέση με την παραγγελία, ή διαπιστώσατε πρόβλημα στο προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προς επιστροφή προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να συνοδεύεται απαραίτητα από τα έγραφα που το συνόδευαν (Απόδειξη λιανικής και σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου πρέπει η επιστροφή να γίνει με δελτίο αποστολής) . Όλες οι επιστροφές γίνονται δεκτές κατόπιν επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό κατάστημα την ίδια μέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μόνο στην περίπτωση που η συσκευασία είναι άθικτη. Στην περίπτωση ανοιγμένης ή κατεστραμμένης συσκευασίας, η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή και το προϊόν επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου. Η επιστροφή του προϊόντος στη περίπτωση προβλήματός του θα γίνει με μεταφορική που θα σας υποδείξουμε και με δική μας χρέωση. Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 23710 24004 ή στο info@cube.com.gr. Η διεύθυνση στην οποία θα επιστραφεί το προϊόν είναι: Χαριλάου Τρικούπη 9, 63100, Πολύγυρος

Επιστροφή χρημάτων στη περίπτωση επιστροφής προϊόντος

Η επιστροφή χρημάτων στη περίπτωση επιστροφής προϊόντος γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας, είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. H Αφοί Παπαπαναγιώτου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη τροποποίηση ή κατάργηση της πολιτικής επιστροφών της οποτεδήποτε δημοσιεύοντας τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα cube.com.gr.

Αποστολές

Οι αποστολές των προϊόντων μας πραγματοποιούνται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Με μεταφορική εταιρεία

  • Με ΕΛΤΑ

  • Με courier

  • Με δικά μας μέσα (για τον νομό Χαλκιδικής)

  • Από την έδρα μας (για τον νομό Χαλκιδικής)

Το κόστος των μεταφορικών υπολογίζεται βάσει του συνόλου του βάρους των προϊόντων.

Σε περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας σας αποτελεί δυσπρόσιτη περιοχή (σύμφωνα με τα κριτήρια της μεταφορικής εταιρείας), είτε πρόκειται για παραγγελία μεγάλου όγκου (το βάρος της ξεπερνά τα 20 κιλά), υπάρχει επιπλέον χρέωση μεταφορικών για την οποία θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά.

Πληρωμές

Με Αντικαταβολή

Μπορείτε να εξοφλήσετε τη παραγγελία σας με αντικαταβολή πληρώνοντας το αντίτιμο τη στιγμή της παραλαβής στην εταιρεία Courier ή την μεταφορική εταιρεία. Κόστος Αντικαταβολής 2.5€ Ελάχιστα μεταφορικά 4€

Με πιστωτική κάρτα ή χρεωστική

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Cube.com.gr δίνει τη δυνατότητα συναλλαγής μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners. Οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφάλειας της Alpha Bank, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας εισάγοντας τα στοιχεία της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης σας κάρτας στο ασφαλές περιβάλλον της Alpha Bank.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία της κάρτας σας καταχωρούνται αυστηρά και μόνο στην σελίδα πληρωμής της Τράπεζας.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο, πρόσωπο.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να μας καταθέτετε τα χρήματα για τις παραγγελίες σας σε έναν από τους λογαριασμούς μας.

Συνεννοηθείτε μαζί μας για το ακριβές ποσό με τα έξοδα αποστολής και εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα του Web Banking*

ΕΘΝΙΚΗ: GR39 0110 4530 0000 4534 4022 780

PEIRAUS BANK: GR58 0171 2330 0062 3304 0032 289

Μετά την κατάθεση χρημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με ένα email . Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

* Σε περίπτωση που επιλέξετε την κατάθεση μέσω web banking από άλλη τράπεζα εκτός των παραπάνω συνεργαζόμενων της εταιρίας μας, ενδέχεται η τράπεζα να σας χρεώσει έξοδα τραπέζης για τη συναλλαγή ή να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση της συναλλαγής.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Για να σας εξυπηρετήσουμε χρειάζονται κάποια cookies. Πατήστε Accept για να μας επιτρέψετε να τα χρησιμοποιήσουμε